ศักยภาพในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

กลยุทธ์การรักษาที่มีศักยภาพในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสและเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็งกลุ่มของการส่งสัญญาณโปรตีนที่ผลิตและปล่อยโดยเซลล์โฮสต์เพื่อตอบสนองต่อการมีไวรัสหลายชนิด ในสถานการณ์ทั่วไปเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสจะปล่อยอินเทอร์รอนที่ทำให้เซลล์ใกล้เคียงเพิ่มระดับการป้องกันไวรัสยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคมะเร็งและอาจชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ในการศึกษาทีมงานของ Lin ค้นพบว่าการผลิตเป็นสื่อกลางการผลิต interferon ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับภูมิคุ้มกันของโฮสต์สำหรับการกำจัดไวรัสและการเฝ้าระวังภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง พวกเขารายงานว่า glycolysis ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการสลายกลูโคสเพื่อดึงพลังงานสำหรับการเผาผลาญของเซลล์นั้นถูกปิดใช้งานในระหว่างกิจกรรม RLR การหยุดทำงานนั้นจะทำหน้าที่เป็นกุญแจในการเปิดใช้งานการผลิต