ความแตกต่างในกิจกรรมของจุลินทรีย์ในลำไส้

ความแตกต่างในกิจกรรมของจุลินทรีย์ในลำไส้ตามความยาวของลำไส้และย้ำถึงความสำคัญของการสั่งจ่ายยาอย่างรอบคอบ ผู้ป่วยทั่วโลกใช้ยาปฏิชีวนะประมาณ 70 พันล้านครั้งหรือเท่ากับ 10 ครั้งต่อยา ยาปฏิชีวนะมีผลกระทบที่แข็งแกร่งและยาวนานในลำไส้เปลี่ยนสมดุลของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์และเป็นอันตรายสิ่งนี้อาจส่งผลต่อความเสี่ยงของลำไส้และมะเร็งลำไส้ได้

หรือไม่และอย่างไรพวกเขาดึงข้อมูลที่ส่งไปยังดาต้าลิงค์งานวิจัยทางคลินิกที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ สิ่งนี้มีบันทึกทางการแพทย์ที่ไม่เปิดเผยชื่อของคนประมาณ 11.3 ล้านคนจากการปฏิบัติทั่วไป 674 คน ประมาณ 7% ของประชากรในสหราชอาณาจักร ข้อมูลการสั่งยาสำหรับผู้ป่วย 28,930 รายที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ (19,726) และมะเร็งทวารหนัก (9254) ในช่วงระยะเวลาการเฝ้าสังเกตเฉลี่ย 8 ปีและผู้ป่วย 137,077 คนที่เหมาะสมกับอายุและเพศที่ไม่ได้พัฒนามะเร็งเหล่านี้