การพัฒนาเป็นแนวคิดที่ทรงพลัง

ข้อมูลทางพันธุกรรมเพิ่มเติมและสนับสนุนการเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของสภาพลำไส้ การเชื่อมโยงนี้จำเป็นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยการทดลองที่ใหญ่ขึ้น นี่เป็นครั้งแรกที่ยารักษาความดันโลหิตระดับนี้เกี่ยวข้องไม่แน่ใจเกี่ยวกับกลไกพื้นฐาน แม้ว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อการทำงานของกล้ามเนื้อลำไส้ซึ่งทำหน้าที่หดตัวในการขนส่งอาหารผ่านลำไส้

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เลียนแบบผลของยานั้นได้รับการพัฒนาเป็นแนวคิดที่ทรงพลังเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของการทดลองทางคลินิกและออกแบบการทดลองทางคลินิก สิ่งที่ค้นพบไม่ควรเปลี่ยนแนวทางการสั่งยาในปัจจุบันและไม่ควรหยุดใช้ยาเว้นแต่จะได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เป็นครั้งแรก การค้นพบเหล่านี้ไม่ควรเปลี่ยนการปฏิบัติทางคลินิก แต่ควรทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการวิจัยต่อไป